Wie zijn we?

Ben je op zoek naar een netwerk van en voor werkende, professionele vrouwen? En zoek je inspirerende gesprekspartners met wie je kennis en werkervaring wilt delen? Dan ben je bij DIVA op de juiste plek.

DIVA staat voor Dynamische Inspirerende Vrouwen Associatie. Wij zijn een netwerkorganisatie van en voor ambitieuze vrouwen die op eigen wijze iets willen toevoegen aan het professionele en persoonlijke leven van henzelf en dat van anderen.

Onze missie is: "Doorstroming van vrouwen in zakelijke ontwikkeling en persoonlijke groei". Samen kunnen we meer bereiken dan alleen. De DIVA-leden geven elkaar een zetje en stimuleren elkaar om een volgende stap te zetten in onze carrières. Zo bevorderen we dat vrouwen doorstromen naar hogere functies, verder groeien in hun ondernemerschap en/of juist op zoek gaan naar nieuwe uitdagingen..

De bijeenkomsten van DIVA bieden volop gelegenheid om andere interessante vrouwen te ontmoeten in een inspirerende omgeving en daar bij te praten, zaken te doen, kennis te delen, vriendschappen te sluiten en elkaar beter te leren kennen. Het draait bij ons vooral om netwerken!

Wij streven naar een ledengroep waarbij een goede verhouding tussen zelfstandige ondernemers en vrouwen in dienstverband van belang is. Ook kijken we naar de spreiding over verschillende beroepsvelden om voldoende diversiteit in ons ledenbestand te hebben. We hebben ervaren dat dat juist heel inspirerend werkt.

Ben je geïnteresseerd in een eventueel lidmaatschap, neem dan contact met ons op.

Image

Wat doen we?

Ons belangrijkste doel blijft natuurlijk netwerken en dat doen we vooral tijdens onze netwerkavonden. Deze bijeenkomsten worden 10 keer per jaar gehouden in en rond 's-Hertogenbosch en bieden inspiratie, inzicht en stimulans voor het verwezenlijken van de ambities van de leden. Tijdens elke bijeenkomst wordt aandacht besteed aan een speciaal onderwerp in de vorm van een interessant verhaal, presentatie, workshop of een bedrijfsbezoek. Soms huren we hiervoor externe sprekers in maar we maken ook gebruik van de kennis en expertise uit ons eigen netwerk. Dat betekent dat ook eigen leden het programma van de bijeenkomsten regelmatig invullen.

Aan het eind van het jaar hebben we altijd een speciale kerstbijeenkomst die op een passende wijze wordt ingevuld.

We beginnen onze netwerkbijeenkomsten met een drankje en een gezamenlijk diner en praten na afloop van de speciale activiteit ook altijd even na. Zo delen we ervaringen, krijgen nieuwe informatie en ideeën die ons nieuwe energie geven.

Onze leden kunnen de netwerkavonden ook gebruiken voor een pitch om zo een speciaal onderwerp onder de aandacht te brengen. Dat kan te maken hebben met hun werk maar bijvoorbeeld ook met een goed doel waarvoor zij zich willen inzetten.

Op onze interactieve website is meer specifieke informatie van en over onze leden te vinden. Via de site blijven de leden op de hoogte van de belangrijkste activiteiten van DIVA, het Bestuur en haar leden, en kunnen ze zich inschrijven voor de netwerkavonden. Ook staan er op de site artikelen, belangrijke berichten en nieuwtjes. Zo houden we elkaar goed op de hoogte en zorgen we continue voor nieuwe inspiratiebronnen.

Image