Bewindvoering

Op dinsdag 12 oktober hebben Mirjan en Marty een presentatie gehouden over hun boeiende werk als bewindvoerder, mentor en curator.
Vaak wordt gedacht dat alleen mensen met schulden onder bewind staan, maar dat is zeker niet het geval. Er zijn dan ook veel misverstanden over en vaak schamen mensen zich zelfs voor de buitenwereld en vertellen niet dat ze onder bewind staan.
Mirjan en Marty werken ieder als zelfstandig beschermingsbewindvoerder.
Marty is naast bewindvoerder ook curator en mentor. Mirjan is alleen bewindvoerder.

Op het moment dat je tijdelijk of voor langere tijd je financiën niet zelf kan doen, kan je een bewindvoerder jouw financiën laten overnemen. Dit is vrijwillig.
Een mentor houdt zich dan weer niet met de financiën bezig, maar bemoeit zich met de zorg. De curator is simpelweg de combinatie van de bewindvoerder en de mentor.
Voor alle drie deze functies geldt dat een kantonrechter beslist.

Beiden vinden dat ze ontzettend leuk werken hebben. Daarbij is het voor hen belangrijk dat zij mensen ook weer meer zicht kunnen geven op een positieve toekomst. In sommige gevallen lukt dit helemaal en in andere gevallen is het dweilen met de kraan open.
Als bewindvoerder, curator of mentor moet je ethisch en integer handelen.
Regelmatig komen zij morele en ethische dilemma’s tegen waar zij mee moeten dealen.
In een interactieve bijeenkomst zijn Mirjan en Marty hierover met alle aanwezigen in gesprek gegaan. Zij hebben de verschillende functies uitgelegd, de verschillen tussen de 3 functies verteld en zijn met praktijkvoorbeelden, en soms ook hilarische situaties, gekomen.
Vervolgens hebben zij met stellingen alle aanwezigen uitgenodigd om actief deel te nemen aan een interessante discussie c.q. gesprek waardoor deze, voor velen vaak, abstracte begrippen tot leven zijn gekomen.
De wereld van een bewindvoerder, mentor of curator was voor menig aanwezige een ver van mijn bed show. Op geanimeerde wijze hebben Mirjan en Marty deze wereld een stukje dichter bij gehaald.