Algemene voorwaarden & Privacy

disclaimerAlgemeen
Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud van www.diva-netwerk.nl. De inhoud van deze website is geschreven en geproduceerd in opdracht van DIVA.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op je bezoek aan en het gebruik van deze website, als ook de via of op deze website aan je ter beschikking gestelde informatie, aanbevelingen en/of diensten. Door je bezoek en gebruik van deze website ga je akkoord met de toepasselijkheid van deze gebruiksvoorwaarden. DIVA wijst je erop dat deze gebruiksvoorwaarden van tijd tot tijd kunnen worden gewijzigd. DIVA adviseert je om geregeld te controleren of de voorwaarden zijn gewijzigd.
Deze voorwaarden zijn voor het laatst gewijzigd op 1 juli 2020.

Privacy verklaring
U kunt deze website bezoeken met de inloggegevens die DIVA aan u heeft verstrekt. De inloggegevens zijn persoonlijk en mogen niet aan derden worden verstrekt. De verstrekking van uw inlog gebeurt op basis van uw registratie als lid bij DIVA.

Verzamelde (persoons)gegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld indien wettelijk vereist. Tevens kunt u op ieder gewenst moment verzoeken uw gegevens uit onze bestanden te laten verwijderen.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. DIVA aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Productie
De informatie op deze website kan zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Beeldrechten
De organisatie heeft het recht om foto’s van evenementen en bijeenkomsten te publiceren op de website of op andere plekken. Door goedkeuring van deze algemene voorwaarden geef je DIVA toestemming om de tijdens evenementen en bijeenkomsten gemaakte foto’s te publiceren.

Auteursrecht en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij DIVA of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan DIVA. Vermenigvuldiging of delen in wat of welke vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande schriftelijke toestemming door DIVA.

DIVA
Juni 2020